Çalışanın müşteri görüşmelerine sürekli olarak zamanında veya hiç gitmemesinin geçerli fesih nedeni olduğu hakkında Yargıtay Kararı

“Savunma talep yazısına, savunmaya ve elektronik posta yazışmalarına göre, davacınında kabulünde olduğu üzere davacının mesai saatlerine riayet etmeyerek, müşteri görüşmelerine vaktinde ya da hiç gitmeyerek davranışlarıyla işyerinde düzeni bozduğu,işlerin aksamasına neden olduğu, davalı işyerinde olumsuzluğa yol açtığı ve artık işverenin davacı ile çalışmaya devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği ve işveren feshinin haklı fesih ağırlığında olmasa da geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.” Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2018/2003 E. , 2018/20195 K. 12.11.2018 Tarihli Kararı

Sosyal Medyada Paylaş

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Güncel İş Hukuku

Bu blogun amacı İş Hukukuna dair güncel makale ve bilgi paylaşımlarının aktarılmasıdır. Bu blogta yer alan makale ve görüşler makale yazarının kendi şahsi görüşü niteliğindedir.

Popüler Yazılar
Kategoriler
Güncel İş Hukuku