“Hangi Şerefsiz Benimle Uğraşıyor” sözü iş akdinin haklı ( tazminatsız) olarak fesih sebebidir.

Karar Özeti: “Hangi Şerefsiz Benimle Uğraşıyor” sözü iş akdinin haklı ( tazminatsız) olarak fesih sebebidir.

 

“Somut olayda, davacının …..günü işe kaçta geldiği hususu kendisine sorulduğunda “hangi şerefsiz benimle uğraşıyor” diyerek, işverenin diğer işçisine küfretmek suretiyle sataştığı, bu durumda işverenin feshinin 4857 sayılı Yasanın 25/ll fıkrasının ( d ) bendine uygun olduğu ve iş akdi, haklı nedenle işveren tarağından feshedilen işçiye kıdem ve ihbar tazminatı verilemeyeceği göz ardı edilerek mahkemece hatalı gerekçe ile davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulüne karar verilmiş olması isabetsiz olmuştur.”Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2013/8913 Esas, 2013/16392 Karar 07.10.2013 Tarihli Kararı

Sosyal Medyada Paylaş

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Güncel İş Hukuku

Bu blogun amacı İş Hukukuna dair güncel makale ve bilgi paylaşımlarının aktarılmasıdır. Bu blogta yer alan makale ve görüşler makale yazarının kendi şahsi görüşü niteliğindedir.

Popüler Yazılar
Kategoriler
Güncel İş Hukuku