Blog

RSS

Yeni işe giriş amacıyla sözleşmenin 15 sene 3600 gün nedeniyle feshi hakkında güncel bir Yargıtay Kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 04.03.2015 tarihli kararında(1)  çalışırken iş bulup ve yeni işyeri ile sözleşme imzalayan, sonrasında işten yaş harici emeklilik koşullarını sağladığı gerekçesi ile ayrılan çalışanın kıdem tazminatına hak kazanamayacağına hükmetmiş idi.

Yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 07.10.2015 tarihli son derece güncel bir kararında da (2), ilk derece mahkemesinin “davacının işten ayrılmadan yaklaşık 1 ay öncesinde yeni çalıştığı işyerine başvuruda bulunarak iş görüşmelerine girdiği, işe alımının sağlandığı ve buna ilişkin onay formunun düzenlendiği belirlenmekle davacının fesih tarihinde bir başka işyerinde çalışmak üzere ayrıldığı tespit edilmekle kıdem tazminatına hak kazanamayacağı” gerekçesi ile verdiği direnme kararını onamıştır.

Konu hakkında “iş değiştirmek amacıyla” dahi olsa 15 sene 3600 gün nedenle fesihte kıdem tazminatı ödeneceği yönünde Yargıtay kararları olsa da, bilhassa 9. Hukuk Dairesinin iş ilişkisi sürerken iş görüşmesinin yapılması ve yeni  işe alım onayının bulunması veya çalışırken yeni işverenle iş sözleşmesinin imzalanması gibi somut delillerin bulunması halinde, 15 sene 3600 gün nedeniyle fesihte kıdem tazminatının ödenmeyeceği görüşüne ağırlık verdiğini görmekteyiz.

Kaynaklar:

1) Yargıtay 9. HD 2013/11223 E.  2015/9012 K. 04.03.2015 Tarihli kararı Karar metni için bkz. http://www.calismatoplum.org/sayi46/xyz/9_22.pdf

2) Karar metni için bkz. http://www.hukukmedeniyeti.org/ictihat/3751/baska-iste-calismak-amaciyla-15-sene-3600-gun-nede/

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*