Blog

RSS

Yargıtay: Özel Hayat ile İlgili Olsa da İşyeri Düzenini Bozan Davranışlar Geçerli Fesih Nedenidir.

Özel hayata dair de olsa, işyeri düzeninin bozulmasına neden olan davranışlar geçerli nedenle feshe konu yapılabilecektir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin aşağıda ilgili bölümü verilen 21.04.2008 tarihli kararında konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulunulmuştur:

“……. davacının iş sözleşmesinin kadınlara evlilik vaat ederek uzun yıllar birlikte olduğu, alkol alıp kapılarına dayandığı ve gereğinden fazla borçlanıp borçlarını ödememek suretiyle şirket etiklerine uymayan ve şirketi küçük düşüren özel yaşam sürdüğü, diğer çalışanlara kötü örnek olduğu, eczane ziyaretlerini iş programlarına uygun olarak yapmadığı gerekçesi ile İş Kanunu’nun 17.maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Dinlenen davalı tanıkları davacının özel yaşamındaki dağınıklığının işyerine yansıdığını, bir birkaç bayanın değişik zamanlarda işyerini arayıp davacıdan şikayetçi olduklarını belirttikleri, bir bayanın davacının kendisini evlenmek vaadi ile kandırıp parasını aldığını belirttiğini, diğer bir bayanın da patron ile görüşmek istediğini belirterek davacının sık sık alkol alıp kapısına dayandığını, etrafı ve kendisini rahatsız ettiğini söylediğini, yine eczanede çalışan bir bayanının kendisinden para aldığını belirttiğini, davacının bu konuda defalarca uyarılmasına rağmen davranışlarına devam ettiğini açıklamışlardır. Davacının tanıklarca da doğrulanan davranışları özel yaşamı ile ilgili olsa da işyerinde işin yürütümünü bozucu niteliktedir. Bu nedenle feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilerek işe iade isteğinin reddine karar verilmelidir. Mahkemece yazılı gerekçe ile davanın kabulü hatalı olmuştur.”

Karar metninin tamamına; Bektaş Kar, İş Güvencesi ve Uygulaması (2008 Yılı Emsal Kararları ile); Ankara 2009 Basım  syf 293-295’ten ulaşabilirsiniz.

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*