Blog

RSS

Yargıtay: İşveren işçiye bildirdiği fesih sebebi ile bağlıdır.

İş Kanunu uyarınca işveren tarafından yapılan fesihte, fesih sebebi açık ve kesin olarak belirtilmelidir. Dolayısıyla fesih sebebi işvereni bağlayıcıdır. Bu nedenle fesih bildirimi yapılırken sebepler son derece dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve fesih metnine işlenmelidir.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 17.02.2014 tarihli kararında işverenin fesih sebebi ile bağlı olduğu hususu aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

Somut olayda, davacı, davalı işyerinde birlikte çalıştığı başka bir işçinin, bir ürünü etiket fiyatından daha pahalıya satması nedeniyle onunla tartışmış, tartışmanın büyümesi ve reyondan çıkmasını isteği halde çıkmaması üzerine, olayın bizzat tanığı olan tanık ……..’ın beyanına göre, kontrolünü kaybederek “s…git” demek suretiyle işverenin başka işçisine küfretmiş, bu davranışı nedeniyle hakkında tutanak tutulup savunmasının alınmasından sonra, kendisine 26.10.2010 tarihinde imzalatılan fesih bildirimine göre 4857 sayılı Yasanın 17. Maddesi uyarınca bildirimli ve tazminat ödenmesi suretiyle fesih yapıldığı işveren tarafından bildirilmiştir. İşveren işçiye bildirdiği fesih sebebi ile bağlıdır. Bu nedenle işverenin haklı fesih sebebinin var olduğu bu nedenle haklı fesih yapılacakken hataen geçerli fesih bildirimde bulunulduğuna dair savunmasına itibar edilemez. Davacının kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi gereklidir.

Kararın tam metnine, Çalışma Ve Toplum Dergisi 2014/4 Sayı syf:284-286 ulaşabilirsiniz.

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*