Blog

RSS

Yargıtay: Yılbaşında yazılı onay alınmasına rağmen mazeretsiz olarak fazla mesaiye kalmayan işçinin sözleşmesi geçerli nedenle feshedilebilir.

Fazla mesai yapılabilmesi için Yönetmelik gereği her sene yıl başında işçinin yazılı onayının alınması gerekmektedir. Eğer böyle bir yazılı onay yok ise, işçiden fazla mesai yapması istenemez.

Aşağıda özeti verilen Yargıtay kararında eğer işçiden usulüne uygun olarak ilgili senenin yılbaşında fazla mesai yapılması konusunda yazılı onay alınmış ve buna rağmen de herhangi bir mazereti olmaksızın işçi fazla mesaiye kalmamış ise, sözleşmenin geçerli nedenle feshedilebileceği hüküm ve kanaatine varılmıştır.

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2010/2551

Karar Numarası: 2010/4290

Karar Tarihi: 22.02.2010

Özellikle davacı tanığı, işverenin davacıdan fazla mesai yapmasını istediğini, davacının fazla mesaiye kalmadığını, bu nedenle yapılan işin aksadığını, davacının fazla mesai yapmaması nedeni ile diğer işçilerin fazla çalışmasına neden olduğunu beyan etmiştir. Bu olguya göre davalı işverenin normal mesai saatleri dışında davacıdan fazla mesai yapmasını istediği, davacının fazla mesai kalmaması üzerine, iş sözleşmesinin feshedildiği sabittir. Ancak işçinin fazla mesai yapması için öncelikle yukarıda belirtilen 41. Madde ve bu madde ile ilgili yönetmelik hükmü gereği davacının işçinin her yıl için yılbaşında onayının alınması gerekir, işverenin fazla mesai konusunda işçinin yılbaşında onayını alıp almadığı araştırılmış değildir.

Yapılacak araştırma sonunda fazla mesai yapılması konusunda davacının onayı alınmış ise fazla mesai kalmadığı için iş sözleşmesinin feshi geçerli nedene dayandığı kabul edilmeli ve davanın reddine karar verilmelidir. Aksi halde ise fesih geçerli nedene dayanmadığından, davanın kabulü gerekir. Eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*