Blog

RSS

Yargıtay: İhbar öneli ve yıllık izin iç içe girdiğinde usulüne uygun ihbar önelinden bahsedilemez.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2008/28965 Esas ve 2010/15749 Karar ve 02.06.2010 tarihli kararında işverenin ihbar önelli  feshinde  işçiye yıllık ücretli izin kullandırılmış olması halinde usulüne uygun ihbar öneli verildiğinden söz edilemeyeceği, bu nedenle ihbar tazminatının ödenmesi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Kararda bu husus şu şekilde ifade edilmektedir.

“Dosya içeriğine göre davalı işverence davacıya gönderilen 28.6.2007 tarihli fesih bildiriminde iş sözleşmesinin 31.8.2007 tarihi itibariyle sona erdirileceği belirtilmiştir. Davacıya 27.6.2007-13.7.2007 ve 22.8.2007-29.8.2007 tarihleri arasında yıllık ücretli izin verildiği dosyadaki belgelerden anlaşılmaktadır. Buna göre davacıya ihbar öneli içinde yıllık ücretli izin kullandırılmış olduğundan usulüne uygun ihbar öneli verildiğinden söz edilemez.

Bu nedenle davacının ihbar tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalı olmuştur.”

Kararın tam metnine http://www.kararevi.com/karars/781241_yargitay-e-2008-28965-k-2010-15749#.VCnbuvl5OH4 linkinden ulaşabilirsiniz.

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*