Blog

RSS

Yargıtay: Eşin başka bir ile tayin edilmesi, işçi açısından haklı nedenle fesih sebebi oluşturmaz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2009/23353 Esas ve 2011/38498 Karar ve 20.10.2011 tarihli kararında, eşin başka bir ile tayin olması halinde işçi tarafından yapılan feshin haklı neden arzetmediği ve tazminat talep edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Kararda bu husus şu şekilde ifade edilmektedir:

“Tanık beyanlarından eşi İstanbul’a tayin olan davacının buraya naklini talep ettiği, ancak şirketin bunu kabul etmemesi üzerine işi kendisinin bıraktığı anlaşılmaktadır. 

Eşin tayin edilmesi, işçi açısından haklı nedenle fesih sebebi oluşturmaz. Bu nedenle davacının feshinin haklı nedene dayanmadığı anlaşıldığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”

Karara Uğur Şenocak tarafından yazılan “İşçilik Alacakları” isimli kitabın I.cildi 346-347. sayfalarından ulaşabilirsiniz.

 

 

1 - Kişi bu yazıyı beğendi!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*