Blog

RSS

Yargıtay: Devletin verdiği idari izin memur çalışanlara yönelik olup özel işyerlerinde çalışan işçileri kapsamaz.

Başlıktan da anlaşılacağı gibi özellikle bayram öncesinde ve/veya sonrasında devlet memurları idari izinli sayılabilmektedirler.  Bu uygulama sadece devlet memurlarına has bir uygulama olup, özel sektördeki işyerlerini kapsamamaktadır.

Bu nedenle özel sektör işverenleri tarafından aksine bir talimat verilmediği sürece, bugünlerde devamsızlık yapılması haksız nedenle devamsızlık sonucunu ve hatta aşağıda belirtilen Yargıtay kararında olduğu gibi sözleşmenin feshi sonucunu doğurabilir.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi  2013/4569 Esas,  2013/12140 Karar 28.06.2013 tarihli kararı

“Davalı işveren davacının iş sözleşmesinin devamsızlık nedeniyle haklı sebeple feshettiğini savunmuştur. Gerçekten davacı iddiası ile de sabit olduğu üzere davacı 30 Eylül 2008 Salı, 1 Ekim 2008 Çarşamba ve 2 Ekim 2008 Perşembe tarihlerinde olan Ramazan Bayramı sonrası 3 Ekim 2008 Cuma günü normal çalışma olmasına rağmen memurlara idari izin verildiği, kendisinin de idari izinli olduğunu zannettiği için işe gelmediğini kabul etmektedir. Yine davacının da kabulünde olduğu gibi davalı işveren davacıyı ertesi gün olan cumartesi günü işe gelmesi konusunda uyarmış ancak davacı şehir dışında olduğu için işe gelemeyeceğini beyan etmiştir. Devletin almış olduğu idari izin memur çalışanlara yönelik olup özel işyerlerinde çalışan işçileri kapsamaz. Davacı, işverenin cuma günü için idari izin verdiğini de kanıtlamış değildir. Bütün bu olgularla davacının izinsiz ve mazeretsiz iki gün üst üste devamsızlık yaptığı sabittir. Böyle olunca devamsızlığa dayanan işveren feshi haklı olup davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteğinin reddine karar vermek gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir.”

Kararın tam metnine www.legalbank.net adresinden ulaşabilirsiniz.

1 - Kişi bu yazıyı beğendi!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*