Blog

RSS

Yargıtay: Çalışanın nöbeti teslim almak için işe yarım saat erken gelmesi fazla çalışma niteliğinde değildir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 03.05.2012 tarihli kararında, çalışanın nöbeti teslim almak için işe yarım saat erken gelmesinin fazla çalışma niteliğinde olmadığına hükmedilmiştir.

Kararın ilgili bölümü şu şekildedir:

“Davacının 17.30-08.30 saatleri arasında çalıştığı günlerde 2.5 saat fazla mesai yapmasına karşın, Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının 17.30-08.30 saatleri arasında çalıştığı günlerde nöbeti teslim almak için 17:00’da işyerine geldiğinden bahisle 3 saat fazla çalışma yaptığı belirtilerek 3 saat üzerinden fazla çalışma hesaplaması yapılarak fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması hatalıdır.”

Yargıtay 9. HD 2010/3192 esas, 2012/15581 Karar, 03.05.2012 tarihli kararı

Kaynak: Kaynak: Uğur Ocak, İşçilik Alacakları, 2. Kitap, Ankara 2015, Sayfa 2108,2109

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*