Blog

RSS

Yargıtay: “Bizi mahkemeye veriyorsun ne yüzle çalışıyorsun” sözü haksız işveren feshi niteliğindedir.

Yargıtay tarafından işverence sarfedilen “çık git”, “belge imzalamazsanız işe gelmeyin” “İster çalış, ister çalışma” “Çalışacaksan çalış, çalışmayacaksan defol git” şeklinde ifadelerin işveren feshine neden olabileceği ifade edilmektedir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2007/22749 Esas ve 2008/18638 Karar ve 01.07.2008 tarihli kararında bu husus şu şekilde ifade edilmektedir:

“Taraflarca dosyaya sunulan deliller birlikte değerlendirildiğinde; davacı işçinin geçirdiği iş kazası sonunda davalı işveren hakkında dava açtığı, davalı işverenin davacıya hitaben “..Burada çalışıyorsun bizi mahkemeye veriyorsun ne yüzle çalışıyorsun…” demek sureti ile iş akdine son verme iradesinin ortaya konulduğu, böylece iş akdinin davalı işveren tarafından haksız olarak feshedildiği sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda yukarıda sözü edilen kanun hükümleri uyarınca kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin kabulü yönünde hüküm kurulmalıdır”

Kararın tam metnine legalbank hukuk otomasyon programından ulaşabilirsiniz.

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*