Blog

RSS

Yargıtay: Araç hasarının sigorta şirketince karşılanması, davacının kusurlu davranışını ortadan kaldırmaz

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 02.06.2008 tarihli kararında; işverenin tahsis ettiği araçla %100 kusurlu olarak kaza yapan işçinin fiilinin, araçtaki zararın sigorta şirketi tarafından karşılanmış olmasına rağmen, işyerinde olumsuzluklara yol açtığı gerekçesiyle feshini geçerli saymıştır.

Kararın ilgili bölümü şu şekildedir:

“Somut olayda davacının işverenin kendisine işte kullanmak üzere verdiği araçla %100 kusurlu olarak diğer bir araca çarpmasından dolayı, araçta hasar meydana geldiği, aracın 4 gün onarımda kaldığı, hasar gören araçta meydana gelen hasarın sigorta şirketince karşılandığı anlaşılmaktadır. Esasen bu olgular mahkemenin de kabulündedir. Araç hasarının sigorta şirketince karşılanması, davacının kusurlu davranışını ortadan kaldırmaz. Hasar sonucu araçta değer kaybı yaşanacaktır. Bu hasar nedeni ile işveren aracın bir sonraki sigorta kaydı yapılmasında, hasarsızlık indiriminden yararlanamayacaktır. Ayrıca aracın 4 gün onarımda kalması nedeni ile işveren bu süre zarfında davacının iş görme edimi yanında, araçtan yararlanamamıştır. Davacının bu davranışının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı sabittir. İş sözleşmesinin feshi,davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli nedene dayanmaktadır. Davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.”

Karar metni için bkz: Karar metninin tamamına; Bektaş Kar, İş Güvencesi ve Uygulaması (2008 Yılı Emsal Kararları ile); Ankara 2009 Basım  syf 309-311′ten ulaşabilirsiniz.

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*