Blog

RSS

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi: Beş tanık ismi bildirilmesine rağmen, iki tanığın dinlenmesi savunma hakkını kısıtlar

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2014/55, 2014/10567, 13.05.2014 tarihli işçilik alacağına ilişkin bir davaya ilişkin  kararında, davalı tarafından sunulan tanık listesinde beş tanık ismi bildirilmesine rağmen, mahkemenin dinlenecek tanık sayısını iki ile sınırlandırmasını savunma hakkının kısıtlanması olarak nitelendirmiştir. Kararın bu hususa ilişkin bölümü şu şekildedir:

“Somut olayda; davalı vekili tanık listesi vermiş ve beş tanık ismi bildirmiştir. Mahkemece her iki taraftan iki tanığın dinlenmesi yönünde ara karar oluşturulmuş ve davalının iki tanığı dinlenmiştir. Davalı vekili dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesini talep etmiş ancak mahkemece bu talep somut vakalara dayanmadığı gerekçesi ile reddedilmiş ise de, mahkemenin dinleyeceği tanık sayısını iki ile sınırlandırması ve davalının diğer tanıklarını dinletmek istediği halde bu talebi reddetmesi savunması hakkını kısıtladığından hatalıdır.

Yapılacak iş, davalının dinletmek istediği diğer tanıkların da usulünce beyanını almak ve daha sonra mevcut delilleri toplanacak deliller ile birlikte değerlendirerek çıkacak sonuca göre bir karar vermektir. “

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*