Blog

RSS

Torba Yasada Neden Mobbinge İlişkin Hüküm Yok?

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen ve birçok değişiklik getiren düzenleme 11.09.2014  tarihli resmi gazetede yayımlandı.

Kanun 145 maddeden oluşuyor. Ve bir çok kanunda değişiklik öngörüyor.

Ancak kanuna baktığımızda “mobbing” ilişkin tek bir düzenlemeye bile rastlamak mümkün değil.

Şu aşamadaki yasal düzenlememizde mobbinge dair tek hüküm Borçlar Kanunu’un 417. maddesinde yer alıyor. Madde hükmü şu şekildedir:

IV. İşçinin kişiliğinin korunması

1. Genel olarak

MADDE 417- İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.

İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir

Bunun haricinde Başbakanlık tarafından yayınlanan 2011/2 sayılı genelge bulunmaktadır.

Ancak her iki düzenleme de mobbingin unsurları, ispatı ve en önemlisi de yaptırımı konusunda yetersiz.

Mesela Fransa’da mobbing ve ayrımcılık konusunda son derece ayrıntılı hükümler mevcut. Ve 2012 senesinde yapılan değişiklik ile ceza hukuku açısından mobbing failine 2 sene hapis ve 30.000 Euro da para cezası verilmektedir.

Yine Fransa’da mobbing vakalarının ispatı için farklı bir usul benimsenmiş. Mağdur, kendisine mobbing veya ayrımcılık uygulandığını tüm vakıaları ile iddia etmekte, bunun aksini yani olayın mobbing veya ayrımcılık niteliğinde olmadığını karşı tarafın ispat etmesi gerekiyor.

Ülkemizde mobbinge ilişkin yasal süreçte mutlaka yeni bir takım düzenlemeler getirmek gerekiyor. Çünkü genel hükümlere göre yapılan bir yargılama sonucunda çıkan sonuç açıkçası tatmin edici değil.

Dolayısıyla özellikle mobbingin kapsamı, tanımı, unsurları ve en önemlisi de yapıtırımı konusunda açık bir düzenlemenin ivedilikle yapılması gerekiyor.

Torba Yasa ile hayata geçen düzenlemeleri gördükçe “neden mobbing yok?” sorusunun cevabını bulamadım. Ama umarım bundan sonra yapılacak düzenlemelerde bu konuda sağlıklı ve “kişilerin haklarını” koruyucu bir düzenleme yapılır. Aksi halde genel hükümlerden hareketle hak ihlallerine sağlıklı bir çözüm bulmamız kısa vadede zor görünüyor.

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*