Blog

RSS

Pandemi nedeniyle iş hacminin daralması geçerli fesih sebebi sayılır mı?

Covid19 pandemisi çalışma hayatını ciddi bir şekilde etkilemiştir. Bu dönemde çıkarılan 7226 ve 7244 sayılı Kanunlarla pandeminin iş hayatına etkisi önlenmeye çalışılmış; fesih yasağı, kısa çalışma, nakdi ücret desteği konularında yeni yasal düzenlemelere gidilmiştir.

Şu aşamada 17 Temmuz 2020 tarihine kadar İş Kanunu madde 25/II’de sayılan sebepler hariç iş akdinin feshi yasaklanmıştır.

Bilhassa 17 Temmuz 2020’den sonra normalleşme süreci ile birlikte iş dünyasında yaşanabilecek talep daralmalarının çalışma hayatını etkilemesi muhtemeldir.

Salt talep daralması veya iş hacmindeki düşüş işverenin iş sözleşmesini feshi için yeterli bir sebep değildir. Mevcut Yargıtay uygulamaları uyarınca işverenin feshin son çare olduğunu ispat külfeti de bulunmaktadır.

Öncelikle işverenin işçisini korumak için kısa çalışma ve nakdi ücret desteğine başvurup başvurmadığı önem arz etmektedir. Sonrasında ise iş ilişkisinin devamı için yıllık izne çıkarma, başka görev teklifi vb hangi tedbirlere başvurulduğu işveren tarafından ortaya konmalıdır. Özetle işveren; her türlü çabaya rağmen iş sözleşmesinin feshinin kaçınılmaz olduğunu açık delillerle ispatlamalıdır.

Yukarıda belirtilen ilkelere aykırı fesih yapılması halinde feshin geçersizliği gündeme gelebilecek olup, özellikle 30’dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışanın işe iade davası sonucu işe başlatılmaması halinde yasada belirtilen tazminatlara hak kazanması söz konusu olabilecektir.

Av. Alper YILMAZ

1 - Kişi bu yazıyı beğendi!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*