Blog

RSS

Yargıtay: Eşin başka bir ile tayin edilmesi, işçi açısından haklı nedenle fesih sebebi oluşturmaz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2009/23353 Esas ve 2011/38498 Karar ve 20.10.2011 tarihli kararında, eşin başka bir ile tayin olması halinde işçi tarafından yapılan feshin haklı neden arzetmediği ve tazminat talep

Devamını Oku

Torba Yasada Neden Mobbinge İlişkin Hüküm Yok?

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen ve birçok değişiklik getiren düzenleme 11.09.2014  tarihli resmi gazetede yayımlandı. Kanun 145 maddeden oluşuyor. Ve bir çok kanunda değişiklik öngörüyor. Ancak kanuna baktığımızda “mobbing” ilişkin

Devamını Oku

Yargıtay’dan mobbinge dair güncel bir tanım

  Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/15971 Esas 2014/19538 Karar ve 26.06.2014 tarihli kararında mobbingin unsurları ve kapsamına dair ayrıntılı bir tanım getirmiştir. Kararda mobbingin tanımı ve unsurları şu şekilde ifade

Devamını Oku

Kömür Ocağında Yaşanan İş Kazasında Kusur Tespitine Yönelik Önemli Bir Yargıtay Kararı

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Esas: 2009/13440 Karar: 2009/18970 İşkazası sonucu ölen sigortalının haksahiplerine bağlanan peşin sermaye değerli gelirler ile yapılan ödemenin 506 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca tazmini davasının yapılan

Devamını Oku

Anayasa Mahkemesi: İşe İade Davasının 3 yıldan uzun süresi makul sürede yargılama hakkının ihlalidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR   Başvuru Numarası: 2013/772 Karar Tarihi: 7/11/2013    İKİNCİ BÖLÜM KARAR   Başkan : Alparslan ALTAN Üyeler : Serdar ÖZGÜLDÜR     Osman

Devamını Oku

Uygulamaya Yönelik Sorularla Mobbing

1- Mobbing Nedir? Mobbing en genel anlamıyla; bir çalışana karşı işyerinde sistematik bir şekilde amir ve/veya diğer çalışanlar tarafından düşmanca veya etik dışı davranışlarda bulunulmasıdır. 2- Kanunlarımızda Mobbing Nasıl Düzenlenmektedir?

Devamını Oku

Uyuşmazlık Mahkemesi: Vakıf Üniversitesinde işten çıkarılan yardımcı doçentin davasında görevli merci “İdari Yargıdır”.

Vakıf Üniversitesinde işten çıkarılan yardımcı doçent kadrosundaki bir çalışanın işten çıkarılmasında görevli yargı merciinin “idari yargı” olduğuna dair verilen Uyuşmazlık Mahkemesi Karar özeti  aşağıda yer almaktadır. Söz konusu mahkeme kararının

Devamını Oku

Yargıtay: Kasadan avans çekme yetkisi olmadığı halde işçinin ihtiyacı nedeniyle kasadan bir miktar para alması haklı nedenle fesih sonucunu doğurur.

Yargıtay aşağıda özeti verilen kararda iş yerinde ana kasadan sorumlu olan ve avans çekme yetkisi olmayan bir çalışanın ihtiyacı nedeniyle kasadan para almasını doğruluk ve güvene aykırı fiil olarak değerlendirmiş

Devamını Oku

Uygulamaya Yönelik Sorularla İşe İade Davaları

İşe iade davalarına ilişkin olarak çoğu zaman  farklı sorularla veya doğru bilinen yanlışlarla karşı karşıya kalmaktayız. Bu nedenle karşılaştığımız sorulara ilişkin kısa bilgiler vermek suretiyle işe iade davasının amaç ve

Devamını Oku

İş Değişikliği Aşamasında Yeni İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaktan Kaçınması Halindeki Sorumluluğu

İş ilişkisinde mevcut klasik problemlerin yanı sıra her gün önümüze değişik konulara ilişkin sorunlar da gelmekte. Bu sorunlardan bir tanesi de;  “İş değişikliği aşamasında yeni işverenin işçiyi işe başlatmaktan kaçınması

Devamını Oku

SENELERDİR SÜREN KIDEM TAZMİNATI TARTIŞMASI VE KAYITDIŞI İSTİHDAM ÜZERİNE

Kıdem Tazminatı’nda son durum nedir diye Google’a sorduğumda bana 29.11.2013 günü itibariyle yaklaşık 502.000 sonuç çıkardı. Tartışmaların 2003 senesinden bu yana sürdüğünü düşündüğümüzde bu sonuç aslında çok da fazla değil.

Devamını Oku

Mülakatın hukuki boyutu…

Geçenlerde bir meslektaşım iş görüşmesi için bir şirketin mülakatında yaşadıklarını bana anlatınca  Tübitak’ın “Uzay Konusunda Deneyimli Eleman Aranıyor” ilanındaki trajikomik durum aklıma geldi. Yaklaşık dört beş senedir avukat olarak çalışan

Devamını Oku

Yargıtay: Devletin verdiği idari izin memur çalışanlara yönelik olup özel işyerlerinde çalışan işçileri kapsamaz.

Başlıktan da anlaşılacağı gibi özellikle bayram öncesinde ve/veya sonrasında devlet memurları idari izinli sayılabilmektedirler.  Bu uygulama sadece devlet memurlarına has bir uygulama olup, özel sektördeki işyerlerini kapsamamaktadır. Bu nedenle özel

Devamını Oku

Akrabasının vefatı nedeniyle cenazeye katılan işçinin devamsızlığı meşru bir mazerete dayanır.

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, “işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde

Devamını Oku

Gebe ve Emziren Kadınların Çalışma Şartlarına ve Emzirme Odaları ile Çocuk Bakım Yurtlarına İlişkin Yönetmelik-Bilgi Notu

Gebe ve Emziren Kadınların çalışma Şartlarına ve Emzirme Odaları ile Çocuk Bakım Yurtlarına İlişkin Yönetmelik 15.08.2013 günlü resmi gazetede yayınlanmış olup, Yönetmelik hakkındaki bilgi notu aşağıdaki şekildedir. Yönetmelik Hükümlerine göre;

Devamını Oku

Yargıtay: İstifa ve ibraname verilen çalışma dönemi işe iade davası açmak için gerekli 6 aylık kıdem süresinden sayılmaz.

İşe iade davası açmak için işçinin ilgili işyerinde en az 6 aylık kıdeminin bulunması gerekir. Kıdem süresinin belirlenmesinde işçinin aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde iş ilişkisi hukuken kesintiye uğramış

Devamını Oku

Yıllık izin hakkının keyfi nedenlerle kullandırılmaması işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturur

İş Kanunu uyarınca bir işyerinde bir senelik kıdem süresini dolduran çalışanlar yıllık izne hak kazanır. Bu kapsamda işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; a) Bir yıldan beş yıla

Devamını Oku

Yargıtay: Eleştiriyi aşan hakaret içeren söylemler haklı nedenli fesih sonucunu doğurur.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2011/346 Karar: 2011/1013   Dava: Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi H.C. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra

Devamını Oku

Yargıtay: Eşin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle diğer eş işverene manevi tazminat davası açabilir

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas:  1997/8067 Karar: 1997/8106 Dava: Davacı, eşinin geçirmiş olduğu iş kazası sonucu maluliyetinden doğan manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine

Devamını Oku

Yargıtay: Yalan beyana dayanarak izin alınması, haklı nedenle fesih sonucunu doğurur.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2009/1692 Karar: 2011/2159   Dava: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı

Devamını Oku

Yargıtay: “Adamın Sinirini Bozma” Sözü Geçerli Feshe Neden Olabilir..

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2006/262 Karar: 2006/2267   Dava: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı

Devamını Oku

Yargıtay: İşe iade davası alacak davasına ıslah edilebilir.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2006/34954 Karar: 2007/5758 Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan ve sendikal nedenle feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında,

Devamını Oku

İşyerinde cinsel taciz sonucu haklı feshe yönelik önemli bir Yargıtay kararı

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/5209 Karar: 2012/12363 Dava: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı

Devamını Oku

İŞ HUKUKUNDA BORÇLAR KANUNU MADDE 76 UYARINCA GEÇİCİ ÖDEME MÜMKÜN MÜDÜR?

1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunun “Haksız Fillerden Doğan Borç İlişkileri”ni düzenleyen ikinci ayrımının “Yargılama” başlıklı bölümünün 76. maddesinde zarar görenin belli şartlar altında zarar verenden yargılama

Devamını Oku