Kategori Arşivi: Yargıtay Kararları

l009

İstifa dilekçesine işveren tarafından “uygundur” şerhi verilmesi ve ihbar tazminatı

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/1777 Esas, 2014/204 Karar ve 14.01.2014 tarihli kararında, istifa dilekçesi veren işçinin dilekçesine işveren tarafından “uygundur” şerhi düşülmesi halinde işçinin ihbar öneli kullanmak zorunda olmadığına (ihbar

Devamını Oku

l009

Yargıtay: İstifa ve ibraname verilen çalışma dönemi işe iade davası açmak için gerekli 6 aylık kıdem süresinden sayılmaz.

İşe iade davası açmak için işçinin ilgili işyerinde en az 6 aylık kıdeminin bulunması gerekir. Kıdem süresinin belirlenmesinde işçinin aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde iş ilişkisi hukuken kesintiye uğramış

Devamını Oku

Yargıtay Kararı

Yargıtay: Eleştiriyi aşan hakaret içeren söylemler haklı nedenli fesih sonucunu doğurur.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2011/346 Karar: 2011/1013   Dava: Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi H.C. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra

Devamını Oku

l014

Yargıtay: Eşin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle diğer eş işverene manevi tazminat davası açabilir

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas:  1997/8067 Karar: 1997/8106 Dava: Davacı, eşinin geçirmiş olduğu iş kazası sonucu maluliyetinden doğan manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine

Devamını Oku

l009

Yargıtay: Yalan beyana dayanarak izin alınması, haklı nedenle fesih sonucunu doğurur.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2009/1692 Karar: 2011/2159   Dava: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı

Devamını Oku

l007

Yargıtay: “Adamın Sinirini Bozma” Sözü Geçerli Feshe Neden Olabilir..

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2006/262 Karar: 2006/2267   Dava: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı

Devamını Oku

l007

Yargıtay: İşe iade davası alacak davasına ıslah edilebilir.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2006/34954 Karar: 2007/5758 Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan ve sendikal nedenle feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında,

Devamını Oku

l009

İşyerinde cinsel taciz sonucu haklı feshe yönelik önemli bir Yargıtay kararı

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/5209 Karar: 2012/12363 Dava: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı

Devamını Oku

l025

Yargıtay: Çalışma koşullarında değişiklik objektif nedenler taşımalı ve ölçülülük ilkesine uymalıdır.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2011/17886 Karar: 2012/11821   Dava: Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Can tarafından düzenlenen rapor dinlendikten

Devamını Oku

l014

Yargıtay: Davacının akıl hastalığı nedeniyle iş sözleşmesi geçersiz hale gelmiştir, bu durumda işe iade davasının reddi gerekir.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2011/12951 Karar: 2012/16944   Dava ve Karar: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde

Devamını Oku

l025

Yargıtay: Prim uygulamasının işveren tarafından kaldırılması işçiye haklı nedenle fesih imkanı tanıyabilir

T.C. YARGITAY  9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/13866 Karar: 2012/19694   Dava: A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile prim, izin,

Devamını Oku

21

ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA MESAİ ALACAĞINA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİR YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/4805 Karar: 2012/12361    A) Davacı İsteminin Özeti:  Davacı vekili, müvekkilinin 30.06.2005 tarihinde davalı şirkette çalışmaya başladığını, 05.09.2006 tarihinde işine son verildiğini, son aldığı aylık

Devamını Oku

1

Yargıtay: Haklı nedenle sözleşmesini feshetmeyen işçi kıdem tazminatı alamaz.

T.C. YARGITAY  9.Hukuk Dairesi Esas:  2008/45007 Karar: 2010/38193   Dava: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil ücretleri alacaklarının ödetilmesine karşı davacı ise ihbar tazminatının

Devamını Oku

l014

Yargıtay: Amirinin haklı uyarısına aşırı karşılık vermek geçerli bir fesih nedenidir

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2012/11698 Karar: 2012/20799 Karar Tarihi: 04.10.2012   Dava: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi

Devamını Oku

Yargıtay Kararı

İş İlişkisinde Güven Unsuruna İlişkin Önemli Bir Yargıtay Kararı

  T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/16 Karar No. 2010/36877 Tarihi: 09.12.2010   DAVA: Davacı, kıdem tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir. Hüküm süresi

Devamını Oku

law01

Yargıtay: İşyerinde Yaşanan Olaylara Demokratik Tepki Göstermek Fesih Nedeni Olamaz

YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2011/3629 Karar: 2011/5892 Karar Tarihi: 24.11.2011   Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.   Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.   Hüküm süresi

Devamını Oku

21

Yargıtay: Emekliliğe Hak Kazanma Nedeniyle Fesih Ancak İşyerinde Objektif Uygulanması Halinde Geçerlidir.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E.2012/9653 K.2012/13523 T.14.06.2012 Davacı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli sebep olmadan feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Devamını Oku

l023

Yargıtay: Radyoloji Tekniker / Teknisyenlerinin Haftalık Çalışma Süresi 27.5 Saattir.

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ ESAS NO     : 2010/19442 KARAR NO: 2010/41185 DAVA  :Davacı, fazla çalışma ve şua izni ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen

Devamını Oku

law02

Yargıtay: Niteliği Gereği Belirli Süreli Olmayan İşlerde Bakiye Süre Ücreti İstenemez

YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No   :   2009/3178 Karar No : 2011/1075 Tarihi      :  27.01.2011 Davacı, bakiye süre ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme; isteği

Devamını Oku

mobbing01

Psikolojik Yıldırma (Mobbing) Tanımı ve İspatına Dair Önemli Bir Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2008/3122 Karar: 2008/4922 Karar Tarihi: 14.03.2008 ÖZET: Somut olayda davacı işçi dövülmüş, rapor sonrası işe geldiğinde huzursuz edilmiştir. Davacının dövülmesinden sonra işyerinde huzursuz edildiği, davacı

Devamını Oku

l001

Yargıtay: İşyerine Çalışma Arkadaşının Kişiliğini Aşağılayan Resimlerin Bırakılması Haklı Nedenle Fesih Sebebidir.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2011/420 Karar: 2011/3161 Dava: Yerel mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi

Devamını Oku

mobbing03

Yargıtay: İşçiden Israrla, Eski Görev Yerine Dönmek İçin Psikolojik Sorunu Olmadığına Dair Rapor İstenmesi Bir Nevi Mobbing’tir.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2009/19775 Karar: 2011/45510 Karar Tarihi: 24.11.2011 ÖZET: Dosya içeriğinde mevcut olan U. Üniversitesi psikiyatri ana bilim dalının yargılama sırasında verdiği sağlık kurulu raporundan davacının psikolojik

Devamını Oku

l009

Yargıtay: Fesih İradesinin İşçiden Gelmediği Durumlarda İşveren Feshi Bulunduğu Sonucuna Varılabilir

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2012/1301 Karar: 2012/16630 Karar Tarihi: 12.07.2012 Dava: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir. Hüküm süresi içinde davacı

Devamını Oku

is-yemegi

Yargıtay: İşyerine Ait Dağıtımı Yapılan Gıda Maddelerinin İzinsiz Olarak Alınması Haklı Nedenle Fesih Nedenidir.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2011/13991 Karar: 2012/6817 Dava: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından

Devamını Oku