Kategori Arşivi: Genel

“İstifa Etmezsen Kötü Referans Oluruz” Yönündeki Telkinler İstifayı Geçersiz Kılar

İşyerinde kimi durumlarda, işveren tarafından işçiyi istifaya zorlamak için, “istifa etmezsen kötü referans oluruz, iyi referans vermeyiz” şeklinde baskı ve telkinlerde bulunulduğu görülmektedir. Baskı ve telkin ile istifa etmek durumunda

Devamını Oku

İş Saatleri Sonrası E-Mail Fazla Mesai Ücreti Talep Hakkı Doğurabilir.

Fazla mesai denince akla hemen “mavi yaka” gelir. Oysa iş pratiğine baktığımızda “beyaz yaka” en az “mavi yaka” kadar fazla mesai yapar. Ancak nedense “beyaz yakaya” fazla mesai ücreti ödenmeyeceğine ilişkin

Devamını Oku

Dikkat! Sosyal Medya Paylaşımlarınız Fesih Sebebi Olabilir!

Bugün artık sosyal medya kullanmayan yok gibi. Hatta sosyal medya kullanmayan gerçek hayatta da “yok gibi” görülüyor! Konumuz “varlık” ve “yokluk” üzerine felsefe üretmek olmadığından doğrudan konuya girmek istiyorum. ……………..

Devamını Oku

10 Soruda Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Yeni Düzenleme ve Çalışma Hayatına Etkisi

Yazar: Av. Alper YILMAZ* Ayrımcılıkla ilgili hükümleri taşıyan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu (bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) 06.04.2016 tarihinde Mecliste kabul edildi. 20 Nisan 2016 tarihli Resmi

Devamını Oku

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun İş İlişkisine Etkisi

Yazar: Av. Nurdan Çavdaroğlu* Ülkemiz nihayet kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir çerçeve yasaya kavuştu. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 günlü Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun  ile birlikte hayatımıza yeni

Devamını Oku

İş Yaşamının Kalitesinde Gözardı Edilen En Temel Faktör

Yazar: Hülya Mutlu* Son yıllarda dikkatimi çeken ve gelecek için endişe yaratan konulardan birisi özgürlük adı altında kuralsız, rol model hatalarıyla büyütülen çocuklar. Davranışlarına  hiçbir sınır konulmamış çocuklar. Geçenlerde bir

Devamını Oku

Yargıtay Kararları Çerçevesinde Fesih ve İşe İade Davaları

2003 senesinden bu yana İş Hukukunda “iş güvencesi ve işe iade davaları” son derece önemli bir yere sahip. Bu yüzden hangi hallerin fesih sonucunu doğurabileceği, hangi durumlarda işe iade davası açılabileceği ve bu davanın

Devamını Oku

Geçici İş İlişkisi ve Özel İstihdam Bürolarına İlişkin Yasa Tasarısı Neler Getiriyor?

Av. Alper YILMAZ* I- MEVCUT DURUM İş Kanunun 7. Maddesinde geçici iş ilişkisi düzenlenmektedir. Bu maddeye göre; İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; Holding bünyesi içinde veya

Devamını Oku

İş Kanunundaki Doğum İzni Konusundaki Değişikliklere Dair Merak Edilen Sorular ve Cevapları

  Av. Alper YILMAZ*   I- DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ DURUM 4857 sayılı İş Kanunu madde 74 uyarınca, doğum yapan kadın işçinin doğumdan önce ve sonra 8’er haftalık analık izni hakkı bulunmaktadır.

Devamını Oku

İş Kanunu’ndaki Doğum İzni Konusunda Önemli Değişiklik

TBMM’de 29.01.2016 günü kabul edilen 6663 sayılı Kanun ile İş Kanunu madde 74 kapsamında düzenlenen doğum izni konusunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Kanun Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Bu kapsamda

Devamını Oku

“Fil Yutmuş Boa Yılanı” Çizen Bir Çocuğa Kızmayın Lütfen!

“Şaheserimi büyüklere gösterdim ve korkup korkmadıklarını sordum. Ama onlar:”Korkmak mı? Bir şapkadan niye korkalım ki?”dediler. Oysa çizdiğim resim bir şapkaya ait değildi. Koca bir fili sindirmekte olan bir boa yılanını çizmiştim

Devamını Oku

Terfi, Bir Sebeple Olur

Yazar: Ahmet Eryılmaz* Söylememe lüzum yok ya.. malum: ‘‘Artık terfi ettirmemiz lazım, kaç zamandır aynı pozisyonda’, ‘iyi çocuk’, ‘söz verdim’, ‘maaşı yetersiz, bari terfi ettirerek biraz artıralım ’, ‘yapmazsak tutamayız’..

Devamını Oku

Saatli Maarif Takvimi: Zamana Dokunabilmek

Saatli maarif takvimini duymuşsunuzdur. Büyüklerimiz için bu takvimin çok önemli bir yeri vardır. Dedem hala her akşam yatmadan önce takvimin yaprağını koparır, okur ve özenle masanın üzerine koyar. “Dede neden bununla

Devamını Oku

İşsizliğin İki Boyutu

Yazar: Cansu Kapıcı* Bilindiği üzere işsizlik geçmişten günümüze gelen ve günümüzün en büyük problemlerinden biri halini almış durumda. Bu durum daha çok yeni mezun işsizliğinde görülmekte. Çünkü yeni mezunun tecrübesizliğinden

Devamını Oku

Motivasyon Yetmiyor, İnovasyon Şart!

Yazar: Şefaat Kişmir* Geçmişten günümüze doğru gelindiğinde çalışanların isteklerinde, verimliliği artırıcı koşullarda ve motive edici unsurlarda çok fazla değişiklik yaşanıyor. Bu değişikliklerin arkasında küreselleşme, ekonomik dengeler, işletmelerin yapılarının farklılaşması gibi

Devamını Oku

Bir Mikro Anketin Düşündürdükleri: Liyakat Keşfedilmeyi Bekleyen Gezegen Mi?

İşyeri terfi sürecinde en etkili faktörlerden birisi de “yöneticiye yakınlık”tır. Bu önerme twitterda yayınladığımız  ve 97 kişinin katılımı ile yapılan mikro bir anketin %51 oranı ile en dikkat çekici sonucu. Değerlendirmeye geçmeden önce,

Devamını Oku

Re-Employment Actions With Practical Questions

 Writer:  Av. Alper YILMAZ We usually encounter different questions or inaccurate things known as accurate with respect of the re-employment actions. Therefore, I consider that purposes and results of the re-employment

Devamını Oku

Çalışmadığı halde giriş kartını başka bir arkadaşına vererek bastırmak haklı nedenle fesih sebebi midir?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 02.06.2014 tarihli kararına konu olan olayda; Çalışanın  iş sözleşmesi; hasta olduğu gerekçesi ile izin aldığı halde çalışıyormuş gibi diğer bir arkadaşına sicil kartını bastırması nedeni ile haklı nedenle

Devamını Oku

Çatışan Kuşaklar, Kesişen Sorunlar

Yazar: Elif Atış* Üç bilinmeyenli denklemimiz.. X,Y,Z kuşağı çatışmasıyla yaşıyoruz. Her kuşak kendini, farklı zamanlarda yetiştiren ve diğer insanlardan ayıran ortak değerleri oluşturan; aile, sosyal medya, ekonomik, siyasi, sosyal olaylar

Devamını Oku

İşe iade kararı sonrası kadro doluluğu nedeniyle çalışanın başka bir ilde görevlendirilmesi işe başlatma sayılır mı?

Bilindiği üzere işe iade kararının kesinleşmesi üzerine çalışanın yasal sürede işverene işe iade müracaatı yapması gerekmektedir. İşveren çalışanın müracaatını takiben bir aylık sürede çalışanı işe başlatmaz ise, işe iade kararında

Devamını Oku

Söz Uçar, Yazı Kalır

Yazmak zor iş. Ama insan bir kere yazmaya başladı mı, işte o zaman kendisindeki değişimin farkına varıyor. Genelde çevremizde herkesin konuşacak çok şeyi vardır. Ama hadi bu konuda yaz denildiğinde,

Devamını Oku

Bir Mikro Anketin Düşündürdükleri: Nasıl Bir İK?

“İK önüne gelen kimi vakaları  sorgulamaktan çekinip doğrudan yönetimin istediği gibi aksiyon alıyor. Diğer ifadeyle kimi durumlarda sorumluluk almak istemiyor.” Bu önerme bana ait değil. Twitterda yayınladığımız  ve 83 kişinin

Devamını Oku

İşverene cuma namazına gideceğini belirterek iş yerinden ayrılıp kahvehaneye gitmek-Feshin Geçerliliği

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 30.06.2014 tarihli kararına konu olan olayda işveren işçinin iş sözleşmesini; “Cuma namazına gideceğini belirterek bu amaçla işçilere tahsis edilen servisle işyerinden ayrıldığı, ancak cuma namazına gitmeyip

Devamını Oku

Çalışanın, işveren tarafından düzenlenen mesleki eğitim faaliyetlerine katılmaması

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 12.12.2014 tarihli kararına konu olan olayda; Güvenlik görevlisi olan çalışanın iş sözleşmesi, bir çok kez uyarılmasına rağmen işyerinde verilen eğitime katılmadığı, şirket kurallarına uymadığı ve disiplinsiz davranışları nedeniyle haklı

Devamını Oku