Blog

RSS

İşyerine Ait Belgelerin Üçüncü Kişilere İzinsiz Verilmesi Fesih Sebebi Olabilir Mi?

Aşağıda ilgili bölümü verilen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 24.09.2007 tarihli kararına konu olan olayda;

Çalışan, işyerine ait olan bir takım belgeleri işveren aleyhine dava açan eski bir çalışana izinsiz olarak vermiş, bunun üzerine de iş sözleşmesi feshedilmiştir.

Çalışan iş akdinin feshi üzere  işe iade davası açmıştır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi yaptığı incelemede, her ne kadar gizli belge niteliğinde olmasa da, çalışan tarafından işyerine ait belgelerin dava açan eski bir çalışana verilmesinin, işyerinde olumsuzluklara yol açtığı gerekçesi ile feshin davranışlardan kaynaklı geçerli nedenli olduğuna ve işe iade davanın reddine karar vermiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararının ilgili bölümü şu şekildedir:

“Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi gizli olmasa bile, işveren aleyhine dava açan eski işçiye işyeri satış tablolarını gösteren belgeleri izinsiz vermiş  ve bu belgeleri  işveren aleyhine  açılan davada  kullanılmıştır. Davacının  bu davranışı  işyerinde olumsuzluklara  neden olmuştur. İşveren açısında iş ilişkisinin sürdürülmesi beklenmemelidir. İş sözleşmesinin feshi, davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli nedene dayanmaktadır. Davanın reddi yerine  yazılı şekilde  kabulü hatalıdır.”

Karar metninin tamamına http://www.calismatoplum.org/sayi16/abc/9daire/26.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*