Blog

RSS
1

İşverene cuma namazına gideceğini belirterek iş yerinden ayrılıp kahvehaneye gitmek-Feshin Geçerliliği

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 30.06.2014 tarihli kararına konu olan olayda işveren işçinin iş sözleşmesini;

Cuma namazına gideceğini belirterek bu amaçla işçilere tahsis edilen servisle işyerinden ayrıldığı, ancak cuma namazına gitmeyip bu vakti kahvede geçirmiş olduğu ve dönüşte namazdan dönen işçilerle birlikte servisle işyerine döndüğünü, bu durumun tanıklarla tutanak altına alınmış olduğu, bu saatlerde işyerinin çalışmaya devam ettiği, işçinin cuma namazına gideceğini belirterek işi bırakıp gitmesi ancak cuma namazına gitmek yerine kahvede vakit geçirmesinin doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış olduğu gerekçesiyle”

haklı nedenle feshetmiştir. Bunun üzerine işçi işe iade davası açmıştır.

Açılan işe iade davasında yerel mahkeme işçinin bu davranışının çalışma ilişkisini temelden sarstığını söz edilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle kabul etmiştir.

Davalı işveren tarafından kararın temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi feshin geçerli nedenli olduğuna hükmetmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararının ilgili bölümü şu şekildedir:

“Somut uyuşmazlıkta,  davacı işçinin, işveren tarafından Cuma namazına gitmek isteyen işçiler için tahsis edilen servis ile işverene Cuma namazına gideceğini belirterek iş yerinden ayrılıp kahvehaneye gittiği sabit olup, davacının bu eylemlerinin iş yerinde olumsuzluklara yol açtığı, taraflar arasında güven ilişkisinin sarsıldığı bu durumda iş ilişkisinin sürdürülmesinin işverenden beklenemeyeceği ve işveren feshinin bu nedenle geçerli olduğu gözetilmeden hatalı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır.”

Kararın tam metni için bkz:http://www.hukukmedeniyeti.org/ictihat/6324/iscinin-cuma-namazina-gidecegini-belirterek-isten-/

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*