Blog

RSS
l009

İşe iade kararı sonrası kadro doluluğu nedeniyle çalışanın başka bir ilde görevlendirilmesi işe başlatma sayılır mı?

Bilindiği üzere işe iade kararının kesinleşmesi üzerine çalışanın yasal sürede işverene işe iade müracaatı yapması gerekmektedir.

İşveren çalışanın müracaatını takiben bir aylık sürede çalışanı işe başlatmaz ise, işe iade kararında belirtilen tazminatları ödemek durumunda kalmaktadır.

Peki karar kesinleşip çalışan işe iade müracaatı yaptıktan sonra, işveren tüm kadroların dolu olduğu gerekçesi ile çalışandan farklı ilde aynı pozisyonda bir işte çalışmasını isteyebilir mi? Böyle bir durum işe iade kararı çerçevesinde işe başlatma kabul edilir mi?

Bu kapsamda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 07.10.2015 tarihli bir kararında; iş akdinin feshinin geçersiz kılındığı tarih itibariyle işçinin çalıştığı pozisyonun mevcut olduğu, pozisyonun kaldırılması ya da o pozisyonda başka işçi çalıştırılması sorumluluğunun çalışana yüklenemeyeceği ve  bu şekilde farklı bir ildeki görevlendirmenin işe iade sonrası işe başlatma olarak kabul edilemeyeceğine karar vermiştir.

Kararın ilgili bölümü şu şekildedir:

“Davacının iş akdinin feshinin geçersiz kılındığı tarih itibariyle çalıştığı pozisyon mevcut olup, pozisyonun kaldırılması ya da o pozisyonda başka işçi çalıştırılmasının sorumluluğu davacı işçiye yüklenemez. Bu nedenle davacıyı iş akdinin feshedildiği tarihteki işinde tekrar işe başlatmayıp, il dışı işyeri öneren işverenin davacıyı işe başlatmadığının kabulü ile sonuca gidilmesi gerekirken, davanın yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır.”

Kaynak: Kararın tam metni için bkz: Kazancı Hukuk Otomasyon Sistemleri

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*