Blog

RSS

İşe iade davalarında kıdem şartı belirlenirken önceki dönemin dikkate alınıp alınmayacağı

İşe iade davalarında 6 aylık kıdem koşulu belirlenirken, işçinin o işyerinde daha önceden çalıştığı sürlerin birleştirilip birleştirilmeyeceği hususu Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 20.10.2011 tarihli kararında aşağıdaki şekilde tartışılmış ve hüküm kurulmuştur.

Kararın ilgili bölümü şu şekildedir:

“Mahkemece kıdem süresinin belirlenmesinde işçinin aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde iş ilişkisi hukuken kesintiye uğramış olsa dahi, işçinin o işverene bağlı işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi gerektiği ilkesi dikkate alınarak hüküm kurulmuş ise de, davacının davalı işverene ait işyerindeki 26.10.2007-31.03.2009 tarihleri arasındaki çalışma döneminin 4857 sayılı Yasa’nın 17. maddesince sona erdirildiği, bu döneme ilişkin alacak ve tazminatlarının ödendiği, 19.06.2009 tarihinde yeniden iş sözleşmesi imzalanarak yeni bir çalışma döneminin başlatıldığı, altı aylık kıdem süresinin hesaplanmasında alacak ve tazminatları ödenen önceki dönemin dikkate alınamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olmuştur.”

 

Kararın tam metni ve Prof. Dr. Serkan Odaman tarafından yapılan karar incelemesine http://mess.org.tr/content/SICIL_MART_2013_son.pdf linkinden 108 vd sayfalarından ulaşabilirsiniz.

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*