Blog

RSS

İhtardan önce savunma alınmış olması fesih için yeterli olmayabilir.

İş Yasası uyarınca yetersizlik ve davranıştan kaynaklı fesihlerden önce işçiden savunma alınma zorunluluğu vardır. Sadece ihtara dayalı savunmanın alınıp, sonrasında söz konusu olumsuz davranışların devam ettiği öne sürülerek savunma alınmaması feshin geçersizliğine neden olabilecektir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen ve aşağıda ilgili bölümü aktarılan 23.06.2008 tarihli kararda bu husus şu şekilde ifade edilmektedir.

” Dosya içeriğine göre davalı işveren, davacı işçinin iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca davranışlarından kaynaklanan nedenlerle ihbar ve kıdem tazminatı ödenmek suretiyle feshetmiştir. Davacıdan savunmasının alındığı 13.2.2007 tarihindeki olaydan dolayı ihtar cezası verilmiştir. İhtardan sonra davacının 22.2.2007 tarihinde disiplinsiz davranışlarına devam ettiğine dair tutanak düzenlenmiş, ardından iş sözleşmesi feshedilmiş ise de İş Kanunu’nun 19.maddesi uyarınca fesihten önce savunması istenmemiştir. 14.2.2007 tarihinde verilen ihtardan önce alınan savunma fesihten önce savunma alındığı anlamında yorumlanamaz. Bu nedenle davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalı bulunmuştur.

Karar metninin tamamına; Bektaş Kar, İş Güvencesi ve Uygulaması (2008 Yılı Emsal Kararları ile); Ankara 2009 Basım  syf 220-221′den ulaşabilirsiniz.

1 - Kişi bu yazıyı beğendi!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*