Blog

RSS

Gerçeğe Aykırı Bir Sebeple Mazeret İzni Alıp Yurtdışı Seyahatine Çıkmak Fesih Sebebi midir?

Aşağıda ilgili bölümü verilen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 25.06.2013 tarihli kararına konu olan olayda;

Çalışanın iş sözleşmesi yöneticiden izin almaksızın çalışma süresi içinde işe devam etmediği gerekçesiyle davalı işverence  haklı nedenle sonlandırmıştır.

Çalışan iş akdinin feshi üzere  işe iade davası açmıştır.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi yaptığı incelemede, çalışanın gerçeğe aykırı olarak annesinin hastalığını gerekçe göstererek işverenden on günlük mazeret izni alıp Küba’ya seyahate gittiği sabit olduğu gerekçesi ile, yapılan feshin haklı nedenli olduğu sonucuna vararak işe iade davasının reddine karar vermiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararının ilgili bölümü şu şekildedir:

Bozma kararı sonrası işveren tarafından dosyaya sunulan izin belgelerinden davacının yurt dışında bulunduğu tarihlerde kanuni olarak izinli olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca davacı annesinin hastalığı mazeretine dayanarak işverenden on günlük mazeret izni aldığı hususuyla ilgili mazeretin gerçek olduğuna dair tedavi evraklarını dosyaya sunmamıştır.

Somut olayda davacının gerçeğe aykırı olarak annesinin hastalığını gerekçe göstererek işverenden on günlük mazeret izni alıp Küba’ya seyahate gittiği sabit olduğu anlaşılmakla davacının bu eylemi işverene derhal fesih hakkı veren doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olarak nitelendirilmesi gerekir. İşverenin fesih nedenini 29.6.2010 tarihinde öğrendiği ve derhal fesih hakkını süresinde de kullandığı anlaşılmıştır. Belirtilen sebeplerle mahkemece davanın reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Kaynak: Kararın tam metni için bkz Kazancı Hukuk Otomasyon Sistemleri (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/12745 Esas, 2013/15574 Karar, 25.06.2013 tarihli kararı)

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*