Blog

RSS

Gebe ve Emziren Kadınların Çalışma Şartlarına ve Emzirme Odaları ile Çocuk Bakım Yurtlarına İlişkin Yönetmelik-Bilgi Notu

Gebe ve Emziren Kadınların çalışma Şartlarına ve Emzirme Odaları ile Çocuk Bakım Yurtlarına İlişkin Yönetmelik 15.08.2013 günlü resmi gazetede yayınlanmış olup, Yönetmelik hakkındaki bilgi notu aşağıdaki şekildedir.

Yönetmelik Hükümlerine göre;

Çalışan işvereni gebelik durumunda bilgilendirir. Ve bunun üzerine işveren işçinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışması için Yönetmelik ekinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alır ve ayrıca bu konuda gerekli değerlendirmeyi yapar.

Değerlendirme sonuçları, gebe veya emziren çalışan için sağlık ve güvenlik riskini veya çalışanın gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında işveren, ilgili çalışanın çalışma koşullarını ve/veya çalışma saatlerini, çalışanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici olarak değiştirir. Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, işveren ilgili çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır.

Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz. Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.

Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. Çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalışan, raporda belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamaz.

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın yönetmelikte  belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın  çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.

Oda ve yurtlardan, kadın çalışanların çocukları ile erkek çalışanların annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar. Odalara 0-1 yaşındaki, yurtlara velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar alınır.

Yönetmeliğin diğer hükümlerinde kurulacak oda ve yurtlara ilişkin personel ve diğer hükümlere yer verilmektedir.

Av. Alper YILMAZ

Yönetmeliğin tüm maddelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130816.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130816.htm

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

2 comments

Sayın meslektaşım,
Benim bu yönetmeliğe dayanarak savunduğum bir dosyam var. Müvekkilim doğum sonrası tüm izinlerini kullanmış fakat işe başlama tarihine kadar çocuğunu bırakacak bir yer – kişi bulamadığı için istifa etmiştir. Davacı işveren ihbar tazminatı için dava açtı. Kreş olmamasını ileri sürdüm, 350 kadın işçi çalışıyor çünkü fakat ileri sunduğum savunmayı destekleyici herhangi bir karar bulmadım maalesef, eğer sizde var ise paylaşırsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

Av. Pınar Alkan

Buna ilişkin çok sayıda soru geliyor sayın meslektaşım. Ama bir karara rastlamadım maalesef bu yönde verilmiş.

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*