Blog

RSS

” Fesihte “Olurlar” ve “Olmazlar”-İşe İade Davaları” Projesi Detayları

 

Geçtiğimiz aylarda Twitter üzerinde iş hukukuna ilişkin “gönüllü” bir proje yürüttüğümüzü ifade etmiştim.

Sanırım bu projenin kapsamı ve detayları hakkında bilgi vermenin zamanı geldi.

Bu yazı ile sizlere;  süreç hakkında  kısa bir bilgi vermek istiyorum.

A) GENEL OLARAK

İş Kanununda işe iade davalarının hüküm altına alınması ile birlikte fesih süreci son derece önemli hale geldi.

Gerek çalışan ve gerekse IK departmanları açısından en kritik noktalardan birisi de yapılan feshin Yasa kapsamında geçerli fesih niteliğinde olup olmadığı.

Bu konuda en somut örneği veren kaynakların başında da Yargıtay kararları geliyor.

Yargıtay ilk derece mahkemelerinin temyiz mercii. Diğer ifade ile ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların tarafları itirazları uyarınca denetimlerinin yapıldığı Yüksek Mahkeme diyebiliriz.

Yargıtay kararlarının en önemli özelliği, özellikle istikrar kazanmış kararların takibi sayesinde gerek çalışan ve gerekse de IK birimleri, daha önce böyle bir olay olup olmadığı, oldu ise bunun sonucunda kararın ne şekilde verildiği hakkında fikir edinme imkanını sunması.

Burada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yargıtay kararları kanun hükmünde değil. Diğer ifade ile ileride bu kararların aksine de karar verilmesi mümkün. Ancak olay temelinde yargının konuya bakış açısı, delilleri değerlendirmesi açısından son derece önemli bir bilgi kaynağı olduğunu düşünüyoruz.

B) PROJENİN ADI

Yargıtay kararlarının bu önemli yönünden hareketle, işe iade davalarına ilişkin fesih sürecinde  genel olarak neyin kabul edilip neyin kabul edilmediğini göstermek amacıyla, projemizin adını Fesihte “Olurlar” ve “Olmazlar”-İşe İade Davaları olarak koyduk.

C) PROJENİN KAPSAMI

Proje kapsamında itibariyle işe iade davalarının usul ve esas yönünden tüm şartları ile incelemesini düşünüyoruz. Buradaki fark, konu anlatımı ile değil, yargı kararlarına konu olmuş olaylardan hareketle soru cevap formatında bir içerik hazırlıyoruz. Ancak tabii ki, konu bütünlüğü açısından genel bir plana da sadık kalacağız.

Bu kapsamda;

-Davayı kimlerin açabileceği

-Hangi sürede açılabileceği,

-Geçerli ve haklı nedenli fesih sebepleri

-İkale

-Davanın sonuçları/Tazminat yükümlükleri

gibi plan hazırladık. Bu plan sadece genel nitelikte olup, çalışmanın içeriğine göre değişebilecektir.

D) PROJENİN ESASI

Bu projede konu anlatımına yer vermek istemiyoruz. Zaten konu anlatımına ilişkin bir çok kaynak var.

Amacımız Yargıtay kararlarına konu olmuş ve uygulamada sıklıkla yaşanan sorunları soru cevap formatıyla ilerletmek olacak.

Mesela;

  • İş sözleşmesi feshedilen bir IK Müdürü işe iade davası açabilir mi?
  • Çalışma arkadaşına “lan” diye hitap edilmesi veya “adamın sinirini bozma” diye hitap edilmesi geçerli bir fesih sebebi sayılır mı?
  • İkale ile iş sözleşmesinin karşılıklı sonlandırılması hangi şartlar da mümkün?

şeklinde sorular soracağız. Soruların bu şekilde kısa, anlaşılır ve Yargıtay kararlarında geçen somut olaya göre hazırlanması temel amacımız.

Soruya verilecek cevapta da kendi yorumumuzu katmayıp, Yargıtay’ın konu hakkındaki kararını yine çok fazla hukuki terime girmeden aktarmaya çalışacağız. Tabi kararların güncel olmasına da azami dikkat edeceğiz.

Yukarıda belirttiğimiz şekilde 100’ün üzerinde soru ve cevaba yer vereceğimizi tahmin ediyoruz.

Kullanıcıların karara ulaşabilmesi için de, kararın bulunduğu kitap, internet linki vd yerleri de kaynakça olarak belirteceğiz.

E) PROJE EKİBİMİZ

Ekibin oluşmasında temel ilkemiz “gönüllülük” oldu. Dolayısıyla bu konuda emeğini, çalışmasını ve zamanını ayırabilecek iş hukuku üzerine çalışan hukukçu meslektaşlarla bu konuyu paylaştığımızda seve seve bu projenin içerisinde yer almayı kabul ettiler.

Ekibimizde benimle birlikte, Enes, Bahadır, Yavuz ve Mustafa yer alıyor. Toplam 5 kişiyiz.

Her ekip üyesine konular ayrı ayrı tasnif edildi. Herkes kendi bölümüne ilişkin kararları araştırmaya başlamış durumda. Şu aşamada 150’nin üzerinde karar incelemesi yapıldı. Karar araştırması bir müddet daha devam edecek. Bunun sonunda ortak bir değerlendirme ile hangi soruların sorulacağı ve hangi Yargıtay Kararlarının seçileceğine birlikte karar vereceğiz.

F) PROJE SÜRESİ

Projemizin tahmini yayınlama süresini 29 Ocak 2016 olarak düşünüyoruz. Peki neden 29 Ocak diye bir soru sorabilirsiniz doğal olarak. Onu da sonraki aşamalarda sizlerle paylaşmayı düşünüyorum:)

G) PROJENİN YAYINLANACAĞI YER VE KULLANIMI

Projemizi pdf formatında www.guncelishukuku.com blogumuzda  indeksli bir şeklide yayınlayacağız. Yani dileyen kullanıcı indekse bakıp ilgili bölüme kolayca ulaşabilecek. Dileyen indirebilir veya kendi internet sitesinde kullanabilir.

Yine bu proje sonunda telif hakkı vs gibi bir uygulama da düşünmüyoruz. Hedefimiz dileyen kullanıcının istediği bilgiye ulaşıp kullanabilmesi. Ancak bu konudaki tek şartımız, bu çalışmanın 3. kişiler arasında hiç bir ticari ilişkiye konu edilmemesi.

Sonuç olarak, bu çalışmadaki temel amacımız; iş ilişkisinin tüm taraflarının Yargı kararlarına konu almış örnekleri objektif bir şekilde görmeleri, buna göre de gerekli  bilgiye sahip olmaları.

Umarım bu amacımızda başarılı oluruz.

Proje hakkındaki güncel gelişmeleri belirli aralıklarla sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Av. Alper Yılmaz/02.11.2015

 

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*