Blog

RSS
yargtay

Çalışmadığı halde giriş kartını başka bir arkadaşına vererek bastırmak haklı nedenle fesih sebebi midir?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 02.06.2014 tarihli kararına konu olan olayda;

Çalışanın  iş sözleşmesi; hasta olduğu gerekçesi ile izin aldığı halde çalışıyormuş gibi diğer bir arkadaşına sicil kartını bastırması nedeni ile haklı nedenle tazminatsız olarak feshedilmiştir.

Bunun üzerine  çalışan işverene karşı feshin haksız olduğu gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı talepli dava açmıştır.

Yerel Mahkeme  iş akdini feshinin geçerli fesih olduğu gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar vermiştir.

Davalı işverenin kararı temyiz temyiz etmiştir.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi feshin haklı nedenle yapıldığını aşağıdaki gerekçe ile hükmetmiştir:

“Tüm dosya kapsamı, tanık beyanları ve özellikle  davacının kabulüne göre davacının çalışmadığı halde giriş kartını başka bir arkadaşına vererek bastırdığı sabittir. Aynı olayda davacıya ait kartı basan diğer işçi ….’ün açtığı  davada mahkemece işverenin haklı feshi kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedilmiş olup mahkeme kararı Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 31.10.2013 tarih 2013/11627 Esas 2013/17927 Karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmiştir. Davacının bu eyleminin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış oluşturduğu ve işverene haklı fesih imkânı verdiği gözetilerek  davanın reddine  karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile eylemin geçerli fesih nedeni oluşturduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Not: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararından, işe gelmeyen arkadaşının kartını basan çalışanın da iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, yerel mahkemece bu feshin de haklı nedenle fesih olarak değerlendirildiği, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi tarafından da bu kararın onandığı anlaşılmaktadır.

Kararın tam metni için bkz: http://www.hukukmedeniyeti.org/ictihat/6459/calismadigi-halde-giris-kartini-baska-bir-arkadasi/

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*