Blog

RSS

Çalışma Arkadaşlarına Sık Sık Argo Sözler Söylemek Fesih Sebebi Midir?

Karara konu olayda çalışma arkadaşlarına karşı sık sık argo kelimeler konuşan bir çalışanın iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilmiştir. Bunun üzerine kişi işe iade davası açmıştır. Açılan davada ilk derece mahkemesi feshi geçersiz sayarak işe iade kararı vermiştir.

Karar temyiz edilmiş, temyiz üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 21.07.2008 tarihli kararında “yönetim hakkının çalışanları rencide edici ve kişilik haklarına halel getirecek şekilde kullanılamayacağı” ve aynı zamanda “davacının fesih konusu fiillerinden işyerindeki bir kısım işçinin rahatsız ve tedirgin olması” nedeniyle, feshi geçerli sayarak davanın reddine karar vermiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 21.07.2008 tarihli kararının ilgili bölümüne aşağıda yer verilmiştir.

“Somut olayda, davacının çalışma arkadaşlarına sık sık argo kelimelerle hitap ettiği, onlarla tartıştığı, çalışanların bu konuda şikayetlerin yoğunlaşması üzerine iş sözleşmesinin feshedildiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

Mahkemece de davacının fesih nedeni yapılan eylemlerinin sabit olduğu kabul edilmesine rağmen, bunun işlerin daha iyi yapılmasına yönelik yönetim tarzı olduğu belirtilmiştir. Ancak işin iyi yapılmasına yönelik yönetim hakkı çalışanları rencide edici kişilik haklarına halel getirecek biçimde kullanılamaz.

İşverene bu konuda yazılı beyanda bulunan bir kısım işçiler davacının bu tutumundan dolayı rahatsız ve tedirgin olduklarını açıklamışlardır.

Davacının çalışma arkadaşlarına karşı saygısız tutumu işin yürütümünü bozucu nitelikte olup, fesih için geçerli neden kabul edilmelidir. Davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır.”

Kaynak ve kararın tam metni için bkz: İş Güvencesi ve Uygulaması, Bektaş Kar, Ankara 2009 basım, sf: 333-336

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*