Blog

RSS

Çalışanın Amirine Karşı “Size Ben de Bir İyilik Planlıyorum!” demesi fesih sebebi sayılır mı?

Eleştiri mahiyetini aşan söz ve beyanlar kimi durumda fesih sebebi olabilmektedir. Ancak neyin eleştiri mahiyetini aştığı olay temelinde ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin önüne gelen ilginç bir davada, Yüksek Mahkeme çalışanın amirine karşı “size ben de bir iyilik planlıyorum!” şeklinde beyanını tehdit olarak nitelendirmiş; yapılan feshi geçerli kabul ederek, işe iade davasının reddine hükmetmiştir.

Kararın ilgili bölümü şu şekildedir:

“Somut olayda, mahkemece davanın kabulü ile davacının işe iadesi yönünde hüküm kurulmuşsa da, dosyada beyanına başvurulan ve davacı ile aralarında önceye dayalı husumet bulunmayan tanık anlatımı neticesinde, davacının, amirine hitaben, size ben de bir iyilik planlıyorum demek suretiyle kendisini tehdit ettiği, eylemin niteliği göz önüne alındığında, işveren açısından geçerli nedenle fesih gerekçesi oluşturduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle kabul hükmü kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Kararın tam metnine http://www.calismatoplum.org/sayi23/abc/17.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

1 - Kişi bu yazıyı beğendi!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*