Blog

RSS

Amirine karşı “Bana karışamazsın artistlik yapma” şeklindeki sözlerin feshe etkisi

İşyerinde çalışan tarafından çalışma arkadaşlarına karşı kullanılan söz ve beyanlar fesih konusu olabilmektedir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi aşağıda ilgili bölümü verilen kararında, işçinin diğer bir çalışma arkadaşına oyalaması nedeniyle  amirinin işçiyi uyarması üzerine amirine karşı “bana karışamazsın artistlik yapma” şeklindeki sözlerini geçerli fesih nedeni olduğu görüşü ile çalışan tarafından açılan işe iade davasını reddetmiştir.

Yargıtay Kararının ilgili bölümü şu şekildedir:

“Davacının mesai saatinin bitimine az bir süre kala tanık….’in yanına giderek bu işçiyi oyaladığı, bunun üzerine çalışılan yerdeki bölüm sorumlusu…..’nin davacıyı uyarması üzerine davacının bu kişiye “bana karışamazsın artistlik yapma” şeklinde sözler sarfettiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davacının bu davranışlarının 4857 Sayılı İş Kanunu 25/II-d maddesi anlamında haklı sebep teşkil etmeyeceği anlaşılmakta ise de, eylemlerin işin yürütülmesini engelleyici, işyerindeki huzur ve düzeni bozucu nitelikte olduğu gözetilerek, davalı için iş akdinin geçerli sebeple fesih sebebi oluşturduğunun kabulü gerekmektedir.”

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

2014/16348 esas, 2014/21235 karar, 02.07.2014 tarihli kararı

Kaynak ve karar metninin tamamına Kazancı Hukuk Otomasyon sistemlerinden ulaşabilirsiniz.

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*