Blog

RSS

“Hangi Şerefsiz Benimle Uğraşıyor” sözü iş akdinin haklı ( tazminatsız) olarak fesih sebebidir.

Karar Özeti: “Hangi Şerefsiz Benimle Uğraşıyor” sözü iş akdinin haklı ( tazminatsız) olarak fesih sebebidir.

 

“Somut olayda, davacının …..günü işe kaçta geldiği hususu kendisine sorulduğunda “hangi şerefsiz benimle uğraşıyor” diyerek, işverenin diğer işçisine küfretmek suretiyle sataştığı, bu durumda işverenin feshinin 4857 sayılı Yasanın 25/ll fıkrasının ( d ) bendine uygun olduğu ve iş akdi, haklı nedenle işveren tarağından feshedilen işçiye kıdem ve ihbar tazminatı verilemeyeceği göz ardı edilerek mahkemece hatalı gerekçe ile davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulüne karar verilmiş olması isabetsiz olmuştur.”Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2013/8913 Esas, 2013/16392 Karar 07.10.2013 Tarihli Kararı

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*