Blog

RSS

Mobing Nedeniyle Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

Özet: Kararda aşağıdaki gerekçeye dayanarak davacı çalışana uğradığı manevi zarara karşılık işveren tarafından manevi tazminat ödenmesine karar vermiştir.

“Davacının işyerinde aynı pozisyonda çalışanlardan farklı uygulamalara tabi tutulup, performans yetersizliğine sebebiyet vermek, yalnızlaştırıcı ve küçük düşürücü davranışlarda bulunularak, savunma hakkı dahi gözetilmeksizin amacını aşar şekilde hakkında disiplin müeyyidesine tabi tutulmak şeklinde sistemli ve sürekli olarak psikolojik baskı ve yıldırma davranışları ile karşılaştığı anlaşılmaktadır. Nitekim bu durumun davacının sağlık durumunu etkilediği dosya içeriğindeki sağlık raporları ile de sabittir.Bu durumda, davacının iddia edip ispatladığı olaylar mobing niteliğinde olup, tazminata hak kazandıracak nitelik ve boyutta olduğu anlaşıldığından makul oranda tazminata hükmedilmesi gerekirken talebin yazılı gerekçeyle reddi hatalıdır.” Yargıtay 9. Hukuk 2015/14424 Esas 2017/4612 Karar 21.03.2017 Tarihli Kararı (Kaynak: Legalbank)

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*