Blog

RSS

Yargıtay Kararları Çerçevesinde Fesih ve İşe İade Davaları

2003 senesinden bu yana İş Hukukunda “iş güvencesi ve işe iade davaları” son derece önemli bir yere sahip. Bu yüzden hangi hallerin fesih sonucunu doğurabileceği, hangi durumlarda işe iade davası açılabileceği ve bu davanın sonuçlarına ilişkin verilen Yargı kararları iş ilişkisinin tarafları açısından önemli bir referans kaynağı arz ediyor. Her ne kadar somut olayın niteliklerine göre verilen Yargı kararları değişiklik arz etse de, feshin hukuki boyutunun değerlendirilmesi açısından Yargı kararları son derece önemli ipuçları sunmakta.

Bizler de, bu denli önemli sonuçları olan fesih ve işe iade süreçlerini Yargının konuya bakış açısı ile irdelemek adına
bu çalışmayı yapmaya karar verdik. Hiçbir akademik ve şahsi görüşe girmeksizin, çalışmada sorduğumuz sorular kapsamında Yargıtay’ın verdiği kararlardan örnekler oluşturduk.

Çalışmada toplam 160 tane soru ve bu sorularla ilgili Yargıtay’ın verdiği kararın ilgili bölümlerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca indeks bölümündeki soruların üzerine “tıklayarak” doğrudan ilgili soru ve karara da ulaşabilirsiniz.

Önemle tekrar hatırlatmak isteriz ki, söz konusu kararlar somut olay esasına göre verildiğinden, somut olayın niteliğine göre kararlar da değişebilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmamızda esas olan, soruların karşılığında mutlak doğrunun belirtilmesi değil, Yargıtay’a gönderilen dosyalar temelinde verdiği kararın sunulmasından ibarettir.

KİMLER HAZIRLADI
Bu çalışmanın İş Hukuku konusunda araştırma yapmayı seven gönüllü bir ekip tarafından hazırlandığını belirtmek isterim. Takriben altı aylık titiz bir sürecin sonunda bu çalışmaya son halini verdiğimizi de eklemek istiyorum.

Bu çalışmada son derece büyük emeği olan meslektaşlarım, Av. Yavuz Güngör, Av. Bahadır Yılmaz, Av. Enes Yavuz ve Staj. Av. Mustafa Öztürk’tür. Ayrıca bu çalışmanın tasarımında emeği geçen Sn. Ayşegül Dalgıç’a da sonsuz teşekkür ediyoruz.

Kendilerine gösterdikleri bu kıymetli emek için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

KAYNAKÇA
Çalışmamızda kararların tamamına yer verilmemiş olup, sadece sorulan soru ile ilgili kısımlarına yer verilmiştir. Buradaki amaç, kararların uzun olması nedeniyle, okuyucunun doğrudan doğruya sorulan soruya ilişkin bilgiye mümkün olan en sade ve hızlı şekilde ulaşmasıdır.

Bu  çalışmada geçen kararların alıntılandığı internet siteleri ve kitaplara, çalışmamızın sonunda yer verdiğimiz genel kaynakça bölümünden ulaşabileceğinizi belirtmek isterim.

SON OLARAK
Yapmış olduğumuz bu çalışmanın ticari bir ilişkiye konu edilmemek kaydıyla, paylaşılabileceğini, alıntı yapılabileceğini ve kullanılabileceğini belirtmek isterim. Tüm okuyuculara faydalı olması dileğiyle…

Çalışmaya aşağıda belirtilen (Fesihte_Olurlar_Olmazlar)  yazısını tıklarak pdf olarak ulaşabilirsiniz.

Fesihte_Olurlar_Olmazlar

Av. Alper YILMAZ

29.03.2016

4 - Kişi bu yazıyı beğendi!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*