Blog

RSS
Yargıtay Kararı

Çalışanın, işveren tarafından düzenlenen mesleki eğitim faaliyetlerine katılmaması

  • Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 12.12.2014 tarihli kararına konu olan olayda;

Güvenlik görevlisi olan çalışanın iş sözleşmesi, bir çok kez uyarılmasına rağmen işyerinde verilen eğitime katılmadığı, şirket kurallarına uymadığı ve disiplinsiz davranışları nedeniyle haklı nedenle tazminatsız olarak sonlandırılmıştır.

Bunun üzerine çalışan feshin haksız olduğu gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı talepli dava açmıştır.

  • İlk derece mahkemesi tarafından;

Çalışanın katılması zorunlu olduğu halde işyerinde verilen eğitime katılmadığı, kendisine yapılan tebligata rağmen aynı tavrı sürdürdüğü ve ısrarcı olduğu, iş ilişkisinin işveren açısından çekilmez hale geldiği, bu nedenle iş akdinin haklı olarak feshedildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

  • İlk derece mahkemesinin red kararının temyizi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından;

Çalışanın eğitimlere katılmamasının eğitimin mesai saatleri dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmaksızın verildiği nazara alındığında iş sözleşmesinin haklı nedenle feshini gerektirecek ağırlıkta olmadığı, ancak işyerindeki çalışma düzenini bozucu nitelikte olması nedeniyle fesih için geçerli neden teşkil ettiği, kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 12.12.2014 tarihli kararının ilgili bölümü şu şekildedir:

Somut olayda  davacının, çalışma süresince işverenin verdiği talimatlara aykırı şekilde mesleki eğitim faaliyetine katılmadığı anlaşılmaktadır. İşverence fesih nedeni yapılan bu davranışları, eğitimin mesai saatleri dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmaksızın verildiği nazara alındığında, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshini gerektirecek ağırlıkta olmadığı, ancak işyerindeki çalışma düzenini bozucu nitelikte olması nedeniyle fesih için geçerli neden teşkil ettiğinin kabulü gerekir.

Bu durumda davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı nazara alınarak talep konusu alacakların hüküm altına alınması gerekirken, hatalı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.”

Karar metninin tamamı için bkz: http://www.hukukmedeniyeti.org/ictihat/6272/iscinin-isveren-tarafindan-duzenlenen-mesleki-egit/

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*