Aylık Arşiv: Mayıs 2020

Pandemi nedeniyle iş hacminin daralması geçerli fesih sebebi sayılır mı?

Covid19 pandemisi çalışma hayatını ciddi bir şekilde etkilemiştir. Bu dönemde çıkarılan 7226 ve 7244 sayılı Kanunlarla pandeminin iş hayatına etkisi önlenmeye çalışılmış; fesih yasağı, kısa çalışma, nakdi ücret desteği konularında

Devamını Oku

Kısa çalışma süresi kıdeme eklenir mi?

“Somut olayda davacı işçinin 22.12.2008-18.6.2009 tarihleri arasında Yasa’ya uygun biçimde 5 ay 27 gün kısa çalışma yaptığı ve kısa çalışma süresinin çalışılmış sayılan süre kapsamında kıdemine eklenmesi gerektiği tartışmasızdır. Dosyada

Devamını Oku

Müfettiş genel denetiminde yapılan tespitlere karşı dava açılabilir mi?

“Dairemizce daha önce genel denetim sırasında yapılan müfettiş tespitlerine karşı taraflarca dava açılamayacağı yönünde uygulama yapılmakta idi. Ancak konunun yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bu tür tespitlere karşı da dava açılmasında hukuki

Devamını Oku

İşyeri dışında işlenen bir suçtan dolayı cezaevine giren işçinin iş sözleşmesi zorlayıcı sebep nedeniyle feshedilebilir mi?

“Davacı işçi işyeri dışında işlenen bir suç sebebiyle kesinleşen cezanın infazı için cezaevine girmiş ve bu nedenle devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilmiştir. Davacı tarafından açılan bu davada ihbar

Devamını Oku

Kısa çalışma bitmesine rağmen işe gelmeyen işçinin sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir mi?

“Somut olayda, davalı işverenin Türkiye İş kurumu Genel Müdürlüğüne ekonomik kriz nedeni ile kısa çalışma talebi başvurusu üzerine, davacının da aralarında bulunduğu bir kısım işçilerin 10.03.2010-09.09.2010 dönemini kapsayacak şekilde kısa

Devamını Oku

Kısa çalışma sürecinde BES kesintisi yapılır mı?

Kısa çalışma neticesinde, işçi işyerinde hiç çalışma yapmıyorsa, ilk bir haftaki yarım ücret ödemesi hariç, kısa çalışma ödeneğinde BES kesintisi yapılmayacak ve işçinin herhangi bir BES ödemesi yapmasına gerek kalmayacaktır.

Devamını Oku

Kısa çalışma dönemi telafi çalışmasına konu yapılabilir mi?

Telafi çalışması, işçinin ücretinin tam olarak ödenmesine rağmen kanunun belirttiği nedenlerle çalışılmaması halinde uygulanır. Kısa çalışma süresinde işverence ödenen bir ücret olmadığından, kısa çalışma süresinin telafi çalışması olarak tamamlanmasının istenmesi

Devamını Oku

Sokağa çıkma yasağına denk süreler yıllık izinden düşer mi?

Yıllık izinle hafta tatili, sağlık raporu, ihbar süreleri, ulusal bayram ve genel tatil günleri iç içe geçmez. Bu günler yıllık izinden sayılmaz. Dolasıyla zorunlu neden olan sokağa çıkma yasağının yıllık

Devamını Oku

Evden çalışma kısa çalışmaya girer mi?

Evden çalışma kısa çalışma demek değildir. Evden çalışan işçi normal mesai düzeninde çalışıyor hükmündedir. Dolayısıyla evden tam süre ile çalışan işçiye ücreti isverence tam olarak ödenir. Sonradan yapılacak uygunluk denetimde

Devamını Oku

Soru: 4 aylık kıdemi bulunan ve 3 ay süre ile de kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi iş guvencesi/ise iade halkından yararlanabilir mi?

Cevap: Is kanunu 55 j maddesinde kısa çalışmanın kıdemden sayılacağı belirtilmiştir. Bu nedenle kısa çalışma süresi ile birlikte 6 ayı dolduranların iş sözleşmesi feshedildiği takdirde iş güvencesi /ise iade hükümlerinden

Devamını Oku

Soru: Evden çalışmada fazla mesai olur mu?

Cevap: Işyeri dışında işverenin talimatını yerine getirmek için geçirilen süreler de çalışma saatinden sayılır. Dolaysıyla evden çalışma dahi olsa işverenin emir talimat vb taleplerinin yerine getirilmesi için geçirilen sürelerin haftalık

Devamını Oku

Soru: Ara dinlenme süresi işe geç başlama veya erken ayrılma şeklinde kullandırılabilir mi?

Cevap: Hayır. Yargıtay 9. HD. 17.11.2008 gün 2007/35281 E, 2008/30985 K sayılı kararına göre “Ara dinlenme süreleri kural olarak aralıksız olarak kullandırılır. Ara dinlenmesinin kullandırılması zorunlu ise de, bunun kullanılacağı

Devamını Oku