Aylık Arşiv: Eylül 2019

Diplomanın sonradan sahte olduğunun anlaşılması tazminatsız fesih sebebidir.

“Davacının verdiği savunmadan anlaşıldığı üzere, davacı işe girerken kendisine ait olmayan başkasına ait sahte olduğunu bildiği diplomayı vermek suretiyle, bilerek sahte belgeyi kullanmıştır. Bilahare öğrenilen bu durum nedeni ile davacının

Devamını Oku

Fazla Mesainin Ödenmemesi Çalışana Sözleşmeyi Haklı Nedenle Fesih İmkanı Tanır.

Yazar: Av. Alper YILMAZ 05.09.2019   Fazla mesainin ödenmemesi çalışana sözleşmeyi haklı nedenle fesih imkanı tanır. Bu durumda çalışan kıdem tazminatına hak kazanır. Yargıtay Kararı Fazla mesai ücretinin ödenmemesi çalışan

Devamını Oku

Görev Yeri Nakillerini Çalışan Kabul Etmek Zorunda mıdır?

Yazar: Av. Alper YILMAZ 05.09.2019 Çalışma koşullarında değişik getiren görev yeri nakli gibi tüm hususlar İş Kanunu 22. maddesi gereği çalışanın yazılı onayına tabidir. Bu tür nakil işlemleri işveren tarafından

Devamını Oku

Çalışanın müşteri görüşmelerine sürekli olarak zamanında veya hiç gitmemesinin geçerli fesih nedeni olduğu hakkında Yargıtay Kararı

“Savunma talep yazısına, savunmaya ve elektronik posta yazışmalarına göre, davacınında kabulünde olduğu üzere davacının mesai saatlerine riayet etmeyerek, müşteri görüşmelerine vaktinde ya da hiç gitmeyerek davranışlarıyla işyerinde düzeni bozduğu,işlerin aksamasına

Devamını Oku

Fazla mesai ücretinin ödenmemesi çalışana iş sözleşmesini haklı nedenle (kıdem tazminatını talep ederek) fesih hakkı verir.

Özet: Fazla mesai ücretinin ödenmemesi çalışana iş sözleşmesini haklı nedenle (kıdem tazminatını talep ederek) fesih hakkı verir. ” Davacı işçi, fazla mesai ücretinin ödenmemesi ve fazla mesai yönünden eksik sigorta primi

Devamını Oku

“Hangi Şerefsiz Benimle Uğraşıyor” sözü iş akdinin haklı ( tazminatsız) olarak fesih sebebidir.

Karar Özeti: “Hangi Şerefsiz Benimle Uğraşıyor” sözü iş akdinin haklı ( tazminatsız) olarak fesih sebebidir.   “Somut olayda, davacının …..günü işe kaçta geldiği hususu kendisine sorulduğunda “hangi şerefsiz benimle uğraşıyor”

Devamını Oku

Mobing Nedeniyle Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

Özet: Kararda aşağıdaki gerekçeye dayanarak davacı çalışana uğradığı manevi zarara karşılık işveren tarafından manevi tazminat ödenmesine karar vermiştir. “Davacının işyerinde aynı pozisyonda çalışanlardan farklı uygulamalara tabi tutulup, performans yetersizliğine sebebiyet

Devamını Oku