Aylık Arşiv: Kasım 2014

Yargıtay: Araç hasarının sigorta şirketince karşılanması, davacının kusurlu davranışını ortadan kaldırmaz

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 02.06.2008 tarihli kararında; işverenin tahsis ettiği araçla %100 kusurlu olarak kaza yapan işçinin fiilinin, araçtaki zararın sigorta şirketi tarafından karşılanmış olmasına rağmen, işyerinde olumsuzluklara yol açtığı

Devamını Oku

İhtardan önce savunma alınmış olması fesih için yeterli olmayabilir.

İş Yasası uyarınca yetersizlik ve davranıştan kaynaklı fesihlerden önce işçiden savunma alınma zorunluluğu vardır. Sadece ihtara dayalı savunmanın alınıp, sonrasında söz konusu olumsuz davranışların devam ettiği öne sürülerek savunma alınmaması

Devamını Oku

Yargıtay: Özel Hayat ile İlgili Olsa da İşyeri Düzenini Bozan Davranışlar Geçerli Fesih Nedenidir.

Özel hayata dair de olsa, işyeri düzeninin bozulmasına neden olan davranışlar geçerli nedenle feshe konu yapılabilecektir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin aşağıda ilgili bölümü verilen 21.04.2008 tarihli kararında konuya ilişkin şu

Devamını Oku

İşçinin İşvereni Eleştirme Hakkı ve Sınırları

İş Kanununda, işyeri, işveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, işyerinin en temel

Devamını Oku

Yargıtay: İşveren işçiye bildirdiği fesih sebebi ile bağlıdır.

İş Kanunu uyarınca işveren tarafından yapılan fesihte, fesih sebebi açık ve kesin olarak belirtilmelidir. Dolayısıyla fesih sebebi işvereni bağlayıcıdır. Bu nedenle fesih bildirimi yapılırken sebepler son derece dikkatli bir şekilde

Devamını Oku

Çalışma İzni Almadan Çalışan Yabancı İş Kanununa Tabi midir?

Bilindiği üzere, yabancı uyruklu çalışanlar eğer muaf değillerse, çalışma izni alarak çalışmaları mümkündür. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2004/24583 Esas, 2005/20176 Karar ve 07.06.2005 tarihli kararında “Davacı işçi için çalışma izni

Devamını Oku

İşe iade davalarında kıdem şartı belirlenirken önceki dönemin dikkate alınıp alınmayacağı

İşe iade davalarında 6 aylık kıdem koşulu belirlenirken, işçinin o işyerinde daha önceden çalıştığı sürlerin birleştirilip birleştirilmeyeceği hususu Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 20.10.2011 tarihli kararında aşağıdaki şekilde tartışılmış ve hüküm

Devamını Oku