Aylık Arşiv: Ekim 2014

İstifa dilekçesine işveren tarafından “uygundur” şerhi verilmesi ve ihbar tazminatı

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/1777 Esas, 2014/204 Karar ve 14.01.2014 tarihli kararında, istifa dilekçesi veren işçinin dilekçesine işveren tarafından “uygundur” şerhi düşülmesi halinde işçinin ihbar öneli kullanmak zorunda olmadığına (ihbar

Devamını Oku

15 sene 3600 prim nedeniyle fesihte usule ilişkin Yargıtay Kararı

Bilindiği üzere 08.09.1999 öncesinde sigortalı olup 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 prim gün şartını tamamlamaları halinde en son görev yaptıkları işyerinde de bir tam yıl çalışmaları koşuluyla

Devamını Oku

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi: Beş tanık ismi bildirilmesine rağmen, iki tanığın dinlenmesi savunma hakkını kısıtlar

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2014/55, 2014/10567, 13.05.2014 tarihli işçilik alacağına ilişkin bir davaya ilişkin  kararında, davalı tarafından sunulan tanık listesinde beş tanık ismi bildirilmesine rağmen, mahkemenin dinlenecek tanık sayısını iki

Devamını Oku