Aylık Arşiv: Eylül 2014

Yargıtay Kararı: Özel istihdam bürosu bordrosunda fakat başka bir şirket işyerinde çalışan işçinin işe iade davasındaki sorumluluklar

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/37248 Esas, 2014/247 Karar ve 16.01.2014 tarihli kararında; özel istihdam bürosunun bordrosunda gösterilip başka bir şirkette çalışan işçinin işe iade davasında gerçek işverenin işçinin fiilen çalıştığı

Devamını Oku

Yargıtay: İhbar öneli ve yıllık izin iç içe girdiğinde usulüne uygun ihbar önelinden bahsedilemez.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2008/28965 Esas ve 2010/15749 Karar ve 02.06.2010 tarihli kararında işverenin ihbar önelli  feshinde  işçiye yıllık ücretli izin kullandırılmış olması halinde usulüne uygun ihbar öneli verildiğinden söz edilemeyeceği,

Devamını Oku

Yargıtay: Yıllık izin hakkının işverence kullandırılmaması işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturur.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2009/20744 Esas ve 2011/46449 Karar ve 29.11.2011 tarihli kararında yıllık izin hakkının işçiye kullandırılmaması halinde bunun işçi açısından haklı nedenle bir fesih sebebi oluşturabileceği belirtilmektedir. Kararda

Devamını Oku

Yargıtay: “Bizi mahkemeye veriyorsun ne yüzle çalışıyorsun” sözü haksız işveren feshi niteliğindedir.

Yargıtay tarafından işverence sarfedilen “çık git”, “belge imzalamazsanız işe gelmeyin” “İster çalış, ister çalışma” “Çalışacaksan çalış, çalışmayacaksan defol git” şeklinde ifadelerin işveren feshine neden olabileceği ifade edilmektedir. Yargıtay 9. Hukuk

Devamını Oku

Yargıtay: Eşin başka bir ile tayin edilmesi, işçi açısından haklı nedenle fesih sebebi oluşturmaz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2009/23353 Esas ve 2011/38498 Karar ve 20.10.2011 tarihli kararında, eşin başka bir ile tayin olması halinde işçi tarafından yapılan feshin haklı neden arzetmediği ve tazminat talep

Devamını Oku

Torba Yasada Neden Mobbinge İlişkin Hüküm Yok?

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen ve birçok değişiklik getiren düzenleme 11.09.2014  tarihli resmi gazetede yayımlandı. Kanun 145 maddeden oluşuyor. Ve bir çok kanunda değişiklik öngörüyor. Ancak kanuna baktığımızda “mobbing” ilişkin

Devamını Oku

Yargıtay’dan mobbinge dair güncel bir tanım

  Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/15971 Esas 2014/19538 Karar ve 26.06.2014 tarihli kararında mobbingin unsurları ve kapsamına dair ayrıntılı bir tanım getirmiştir. Kararda mobbingin tanımı ve unsurları şu şekilde ifade

Devamını Oku