Aylık Arşiv: Mart 2013

Yargıtay: Eleştiriyi aşan hakaret içeren söylemler haklı nedenli fesih sonucunu doğurur.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2011/346 Karar: 2011/1013   Dava: Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi H.C. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra

Devamını Oku

Yargıtay: Eşin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle diğer eş işverene manevi tazminat davası açabilir

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas:  1997/8067 Karar: 1997/8106 Dava: Davacı, eşinin geçirmiş olduğu iş kazası sonucu maluliyetinden doğan manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine

Devamını Oku

Yargıtay: Yalan beyana dayanarak izin alınması, haklı nedenle fesih sonucunu doğurur.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2009/1692 Karar: 2011/2159   Dava: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı

Devamını Oku

Yargıtay: “Adamın Sinirini Bozma” Sözü Geçerli Feshe Neden Olabilir..

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2006/262 Karar: 2006/2267   Dava: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı

Devamını Oku

Yargıtay: İşe iade davası alacak davasına ıslah edilebilir.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2006/34954 Karar: 2007/5758 Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan ve sendikal nedenle feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında,

Devamını Oku

İşyerinde cinsel taciz sonucu haklı feshe yönelik önemli bir Yargıtay kararı

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/5209 Karar: 2012/12363 Dava: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı

Devamını Oku

İŞ HUKUKUNDA BORÇLAR KANUNU MADDE 76 UYARINCA GEÇİCİ ÖDEME MÜMKÜN MÜDÜR?

1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunun “Haksız Fillerden Doğan Borç İlişkileri”ni düzenleyen ikinci ayrımının “Yargılama” başlıklı bölümünün 76. maddesinde zarar görenin belli şartlar altında zarar verenden yargılama

Devamını Oku