Aylık Arşiv: Şubat 2013

Uzayda artık bir mesajımız var….

Yargıtay: Çalışma koşullarında değişiklik objektif nedenler taşımalı ve ölçülülük ilkesine uymalıdır.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2011/17886 Karar: 2012/11821   Dava: Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Can tarafından düzenlenen rapor dinlendikten

Devamını Oku

Yargıtay: Davacının akıl hastalığı nedeniyle iş sözleşmesi geçersiz hale gelmiştir, bu durumda işe iade davasının reddi gerekir.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2011/12951 Karar: 2012/16944   Dava ve Karar: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde

Devamını Oku

Yargıtay: Prim uygulamasının işveren tarafından kaldırılması işçiye haklı nedenle fesih imkanı tanıyabilir

T.C. YARGITAY  9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/13866 Karar: 2012/19694   Dava: A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile prim, izin,

Devamını Oku

ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA MESAİ ALACAĞINA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİR YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/4805 Karar: 2012/12361    A) Davacı İsteminin Özeti:  Davacı vekili, müvekkilinin 30.06.2005 tarihinde davalı şirkette çalışmaya başladığını, 05.09.2006 tarihinde işine son verildiğini, son aldığı aylık

Devamını Oku